«УЗПАХТАЁГ» АЖ 2018 йил 29 июндаги 6/5-1 сонли бошкарув карори тугридан-тугри хорижий инвестицияларни жалб килиш буйича «Каттакургон ёг-мой» АЖда жами бир миллион АКШ доллар булган 2-та инвестиция лойихалари амалга ошириш белгиланди. Шунингдек, 2-та лойиха корхонамиз уз хисобимиздан белгиланган.

Тўлиқ маълумотни қуйида юклаб олишингиз мумкин.

Юклаб олиш

Меню